تحصیل در استرالیا:


آموزش و پرورش استرالیا از شهرت بین المللی برخوردار است. دانشگاه های استرالیا برای کیفیت آموزش و پژوهش خود در سراسر دنیا شناخته شده اند. تحصیل و اخذ مدرک از یکی

از معتبرترین دانشگاه های استرالیا با کیفیت و استانداردهای بالا، موفقیت در زمینه کاری و اجتماعی دانش آموزان را تضمین می کند.

سیستم آموزشی استرالیا:

سیستم آموزش و پرورش استرالیا به سه بخش تقسیم می شود.

دوره ابتدایی

دوره متوسطه

آموزش عالی

 

دوره دبستان در استرالیا:

 در استرالیا کودکان دبستان را از سن 5 سالگی شروع و در سن 11 سالگی به اتمام می رسانند.


دوره متوسطه در استرالیا:

از سن 12 تا 16 سالگی دانش آموزان دوره متوسطه را در استرالیا می گذرانند. تحصیل در استرالیا تا سال دهم ( سن 16 سالگی ) و تا پایان دوره متوسطه اجباری می باشد.

سال های 11 و 12،  2 سال آخر دبیرستان محسوب می شوند و برای آماده سازی دانش آموزان برای ورود به سطوح بالاتر آموزشی یا ورود به دانشگاه در نظر گرفته شده اند.

پس از اتمام سال 12، به دانش آموزان مدرک ارشد تحصیلی اعطا می شود. این مدرک در ایالت های استرالیا با نام های متفاوت شناخته شده است، که هیچ تفاوتی در نوع مدرک وجود

ندارد. بعضی از مدارس استرالیا این مدرک را با نام......... دیپلمای بین المللی بعد از اتمام سال 12 به دانش آموزان ارائه می دهند.

 

آموزش عالی:

 

دوره کارشناسی یا لیسانس در استرالیا به طور کلی 3 سال می باشد. اگر چه در برخی از رشته های تخصصی و در برخی از رشته های ترکیبی، 4 یا 5 سال به طول می انجامد.  دانش

آموزانی که از لحاظ آکادمیک رتبه برتری کسب می کنند به آنها مدرک افتخاری داده می شود.

 در بعضی از دانشگاه ها دانش آموزانی که با موفقیت و با عملکرد بهتری دوره کارشناسی افتخاری را گذراندد ، می توانند بدون گراندن مقطع کارشناسی ارشد، برای مقطع دکترا اقدام کنند.

کارشناسی ارشد در استرالیا معمولا یک دوره یک سال و نیم و 2 ساله تمام وقت با ترکیبی از آموزش مبتنی بر کلاس درس و پایان نامه می باشد .  دو نوع درجه کارشناسی ارشد در

استرالیا وجود دارد. کارشناسی ارشد تحقیقاتی  مبتنی بر تحقیق است که 2 سال طول می کشد. کارشناسی ارشد تحقیقاتی به طور کلی به مقطع دکترا منجر می شود.